measuring

 • 111measuring tank — matavimo indas statusas Aprobuotas sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Indas, turintis tūrio žymą arbą užrašą. atitikmenys: angl. ga(u)ge tank; ga(u)ging tank; measuring tank; metering vessel vok. Messgefäß; Messkolben; Messresevoir; …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 112measuring spoon — matavimo šaukštas statusas Aprobuotas sritis talpyklės, uždoriai, vartojimo įtaisai apibrėžtis Šaukštas skystos ar daugiadozės kietos farmacinės formos vaistiniams preparatams vartoti. atitikmenys: angl. measuring spoon vok. Messlöffel pranc.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 113measuring section — upės skerspjūvis statusas Aprobuotas sritis hidrometeorologija apibrėžtis Upės tekėjimo krypčiai statmena plokštuma, kurią iš apačios riboja dugnas, iš šonų – vagos šlaitai, o iš viršaus – vandens paviršius. atitikmenys: angl. gauging section;… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 114measuring system — matavimo sistema statusas Aprobuotas sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kartu sujungtų matavimo priemonių ir kitokių įrenginių grupė tam tikriems matavimams atlikti. atitikmenys: angl. measurement system; measuring system vok.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 115measuring apparatus — matavimo aparatūra statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. instrumentation; measuring apparatus; metering equipment vok. Meßapparatur, f rus. измерительная аппаратура, f pranc. appareils de mesure, m; instruments de mesure, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 116measuring range — matavimo sritis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. measuring range vok. Meßbereich, m rus. диапазон измерения, m pranc. champ de mesure, f; étendue de mesure, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 117measuring data — matavimo duomenys statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. measuring data vok. Meßdaten rus. данные измерения pranc. données de mesure, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 118measuring error — matavimo paklaida statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. error of measurement; inaccuracy of measurement; measurement error; measuring error vok. Meßfehler, m rus. погрешность измерения, f pranc. erreur de mesure, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 119measuring accuracy — matavimo tikslumas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. accuracy of measurement; measuring accuracy vok. Meßgenauigkeit, f rus. точность измерения, f pranc. exactitude de mesure, f; précision de mesure, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 120measuring instrument accuracy class — matavimo prietaiso tikslumo klasė statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. measuring instrument accuracy class vok. Meßgerätsgenauigkeitsklasse, f rus. класс точности измерительного прибора, m pranc. classe de précision d un appareil de… …

  Automatikos terminų žodynas