-lepsy

-lepsy
noun combining form Etymology: French -lepsie, from Late Latin -lepsia, from Greek -lēpsia, from lēpsis, from lambanein to take, seize — more at latch taking ; seizure <
narcolepsy
>

New Collegiate Dictionary. 2001.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • -lepsy — [lep′sē əlep′sē] [ModL lepsia < Gr lēpsia < lēpsis, an attack < base of lambanein, to seize: see LEMMA1] combining form a fit, attack, seizure [narcolepsy]: also suffix combining form lepsia [lep′sē ə] …   English World dictionary

  • Lepsy — Original name in latin Lepsy Name in other language Lepsi, Lepsy State code KZ Continent/City Asia/Almaty longitude 46.235 latitude 78.94556 altitude 401 Population 5350 Date 2012 01 17 …   Cities with a population over 1000 database

  • -lepsy — a combining form meaning seizure, used in the formation of compound words: epilepsy. [comb. form repr. NL lepsia < Gk lepsia, equiv. to lêps(is) a seizure (lep var. s. of lambánein to seize + sis SIS) + ia Y3] * * * …   Universalium

  • -lepsy — lep·sy …   English syllables

  • -lepsy — …   Useful english dictionary

  • -lepsis, -lepsy — A seizure. [G. lepsis] …   Medical dictionary

  • lepšynė — lepšỹnė sf. (2) vieta, kur daug lepšių auga: Buvo ir mūsų krūmuos daug lepšỹnių, ale kai krūmus prakirto, tai ir išnyko Ds. Beeidamas kad užėjau lepšỹnę! Sb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lepšystė — lepšỹstė sf. (2) lepšiškumas: Žinomasai iš senų senovės lietuvių lėtumas – tai tikra jų vyriškumo „lepšystė“ Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zig — zìg interj. kartojant nusakomas: 1. Dglš ėjimas, bėgimas mažais žingsneliais: Mes lepsy lepsy lepsy, zìg zìg zìg ant ežerėlį ir nuėjom maudytis Slm. Pradėjom lakstyt kai velnias peklą uždegęs zìg zìg zìg zìg Švnč. Lapė zìg zìg ir nubėgo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Narcolepsy — For other uses, see Narcolepsy (disambiguation). Narcolepsy Classification and external resources ICD 10 G47.4 ICD 9 …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”